Specialistas Paslaugos lietuviams

Linas Bajorunas

PICT0842_2 - Version 2Linas Bajorunas.

Linas Bajorūnas yra Kento skyriuje dirbantis advokatas, turintis dvigubą kvalifikaciją. Lietuvoje jis yra advokatas nuo 2000m., o Anglijoje ir Velse yra advokatas (angl. Solicitor) nuo 2014m. Lietuvoje jis dirbo be specializacijos ir užsiėmė tiek civilinėmis, tiek baudžiamosiomis bylomis visų instancijų teismuose. Nuo 2011m. Linas praktikuoja Anglijoje, specializuojasi baudžiamosios teisės srityje, ekstradicijos bei pasienio reikaluose ir paprastai dirba su lietuviškai bei rusiškai kalbančiais klientais, tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis. Linas dalyvavo bylose, kur jo klientai buvo kaltinami ir teisiami dėl žmogžudysčių, išžaginimų, narkotikų, sunkių kūno sužalojimų, mirtinų avarijų ir kt.

Linas yra Anglijos Teisės Bendrijos (angl. Law Society) bei Lietuvos advokatūros narys.

Jis kalba lietuvių, rusų bei anglų kalbomis.

Линас Байорунас - адвокат с двойной квалификацией, работающий в Кентовском отделе. В Литве он является адвокатом с 2000г. а в Англии и в Вельсе он является адвокатом (по англ. Solicitor) с 2014г. В Литве у Линаса не было специализации, он занимался и гражданскими, и уголовными делами в судах всех уровней. С 2011г. Линас занимается в Англии уголовными делами, экстрадицией и пограничными делами. Чаще всего он работает с литовско и русско говорящими клиентами, как физическими, так и юридическими лицами. Линас принимал участвие в делах, где его клиенты обвинялись в убийствах, изнасилованиях, наркотиках, тяжелых телесных повреждениях, смертельных авариях и т.д.

Линас - член Общества Права (по англ. Law Society) и Адвокатуры Литвы.

Он говорит на литовском, на русском и на английском языках.

Linas: 01634 832 332 / Email on linasbtuckerssolicitors.com

Untitled1

Pavadinimas Robin Murray & Co

Namas : The Old Ragged School

Gatvė King Street

Miestas Chatham , Kent

Pašto indeksas ME4 4LY

Telefonas 01634 832332(ofisas ir emergency 24/7)

El. paštas LinasB@tuckerssolicitors.com

Svetainėwww.robinmurrayandco.com

Robin Murray & Co įkurta 1988m. ir išaugo į vieną iš didžiausių kriminalinės gynybos firmų Kento grafystėje. 2013m. firma susijungė su didžiausia šalyje kriminalinės gynybos firma Tuckers Solicitors LLP. Šio susijungimo dėka šiuo metu galime pasiūlyti ir teikti savo paslaugas ne tik Kente, bet visoje šalyje ir iš daugiau teisės sričių.

Mes siūlome visapusiškas paslaugas savo klientams, įskaitant advokatavimą Magistratų ir Karūnos teismuose. Mes skubiai vykstame į iškvietimus į policiją 24 val. per parą, dažniausiai vyksta mūsų firmos advokatai, kad galėtume užtikrinti nuolatinę aukštą atstovavimo kokybę.

Mūsų komanda yra draugiška, atsidavusi ir labai patyrusi, kuri rūpinasi, kad kiekvienoje byloje visuomet būtų suteiktos savalaikės ir efektyvios paslaugos. Mūsų komandoje yra 2 lietuviai teisininkai, t.y. LinasBajorūnas, kuris yra advokatas abiejose šalyse, tiek Lietuvoje, tiek ir Anglijoje, bei jo broils NerijusBajorūnas, kuris yra vienas iš mūsų klientų atstovų policijoje.

Mes siūlome išsamias paslaugas Baudžiamosios teisės bei Kelių Transporto teisės srityse. Mūsų itin patyrusi komanda yra dirbusi ir dirba su visų tipų baudžiamosiomis bylomis, nuo žmogžudysčių, išžaginimų, padegimų, ‘A’ klasės narkotikų platinimo ir importavimo, plėšimų ir sukčiavimų (paprastų ir kompleksinių) iki vagysčių iš parduotuvių, vengimų susimokėti už kelionę ir pavojingų šunų. Mes turime kelių transport teisės specialistų, kurie gali jums padėti susigaudyti sudėtingoje kelių transport teisės srityje, palaikyti jus ir dirbti kartu su jumis byloje, siekiant geriausio įmanomo rezultato.

Be to, mes esame labia patyrę dirbdami su POCA (konfiskacijos) procedūromis ir jų teisiniu reguliavimu.

Mūsų darbas labia svarbiose ir garsiose bylose bei sugebėjimas tokiomis aplinkybėmis bendrauti su spauda ir žiniasklaidos priemonėmis pritraukia labai įvairios kilmės klientus. Mes atstovavome visą spektrą kaltinamųjų, nuo kaltintų serijinėmis žmogžudystėmis iki milijonierių verslininkų.

Mes taip pat patariame ir atstovaujame klientus įvairiuose tyrimuose, neseniai atstovavome visa eilę kompanijų direktorių, kurie buvo įtariami neteisėtai manipuliavę Užsienio valiutų rinkoje. Šiame reikale teko dirbti kartu su kitų šalių teisininkais.

Mūsų advokatai nuolat atstovauja teismuose ir policijos įstaigose, į kurias vyksta patarti ir atstovauti areštuotiems. Kartais prie vidinių resursų reikalinga pritraukti kitų sričių profesionalų. Turime gerus darbinius ryšius su įvairių sričių geriausiais ekspertais. Dažniausiai tenka naudotis mokslinių tyrimų ir medicines ekspertų pagalba, bet kartais byloje reikalinga gauti ir kitų sričių ekspertų išvadas, o su mūsų patikimais ryšiais galime užtikrinti, kad užduočiai įvykdyti bus rastas tinkamas savo srities ekspertas.

Papildomai prie mūsų advokatų, atstovaujančių KarūnosTeismuose, labai sudėtingose bylose mes instruktuojame konsulus (baristerius- liet. teismo advokatus). Mes pasitarsime su jumis, kurį konsulą geriau pasirinkti, bet mūsų patirtis leis jums patarti ir pasirinkti geriausią variantą. Kai byloje būna instruktuojamas konsulas, mes tampriai dirbame su juo (ja), kad jus gintų geriausia gynybos teisininkųkomanda.

Mūsų nacionalinė komanda turi daugiau kaip 130 advokatų, dirbančių mūsų firmos ofisuose visoje šalyje ir tai leidžia užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą nacionaliniu mastu. Mes taip pat dirbame su kolegomis, kurie specializuojasi ekstradicijos, civilinių laisvių, žmogaus teisių ir skundų dėl policijos bei imigracijos srityse, kad mūsų klientams būtų suteiktas geriausias teisinis patarimas ir užtikrintas geriausias atstovavimas.

Čia yra keletas mūsų klientų atsiliepimų apie mus:

“Rašau jums, kad padėkočiau už jūsų sunkų darbą, užtrukusį daugiau kaip 18 mėnesių- tikrai nėra žodžių, leidžiančių išreikšti mano jausmus ir dėkingumą. Jūs buvote nuostabūs. Aš vis dar neatsigau nuo šoko, tiek ilgai pragyvenus įtampoje ir su adrenalino pertekliumi. Turi praeiti nemažai laiko, kol galėsiu nusiraminti.

Tikiuosi, kad policija peržiūrės savo elgesį išžaginimų “tyrime”ateityje po tų baisių nesusijusių klausimų, kurių jie klausinėjo. Teismo psichologė, dalyvavusi apklausoje, pripažino man, jos klausimai tuomet buvo labai keisti. Ji taip pat pasakė, kad jūs buvote nuostabūs ir neleidote policijai peržengti ribų, ir per savo tokių susitikimų patirtį ji niekada nematė atkakliau klientą ginančių advokatų.

Ne kiekvienas kaltinamasis buvo toks laimingas, kaip Joe, kuris turėjo jus – puikius advokatus.“

“Jūsų firmą man rekomendavo, norėčiau pasakyti, kad nenusivyliau. Visi buvo paslaugūs ir veikė profesionaliai, todėl man negalėjo nepasisekti. Dėkoju už jūsų nuoširdumą ir supratingumą bei sunkų darbą mano byloje. “

“Kiekvienas mano byloje buvo aukščiausio lygio žaidėjas.Netgi ofiso merginos, kai man reikėjo pasiskambinti į ofisą. Ačiū jums visiems.”

“Robin Murray & Co yra geriausi advokatai, su kuriais man yra tekę dirbti. Esu anksčiau dirbęs su ne vienais kitais advokatais. Aš rekomenduosiu jus ir kitiems.”

Lietuviškai su vienu iš mūsų advokatų LinuBajorūnu galite susisiekti, paskambinę 07414 041111 arba e- paštu: LinasB@tuckerssolicitors.com